Захист конфіденційності

Informace o zpracování osobních údajů

Obecně prospěšná společnost PRAMENÍ o.p.s., IČO: 26704811, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 256 (dále jen „PRAMENÍ“) zpracovává v souvislosti se svojí činností, spočívající v provozování webového portálu „portalua.cz“ (dále jen „webový portál“) či „web“), osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

 1. uživatel webu (anonymizovaná IP adresa za účelem statistik);
 2. uživatel komunikující prostřednictvím elektronické pošty (emailová adresa).

 

Obecné informace

Osobní údaje zpracovává PRAMENÍ jako správce, tedy určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, po jakou dobu a za jakým účelem.

Při zpracování osobních údajů ze strany PRAMENÍ nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

Subjekty údajů mají vůči PRAMENÍ následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo žádat PRAMENÍ o informaci
  o zpracování svých osobních údajů)
 • právo na opravu či doplnění svých osobních údajů (tj. právo žádat o provedení opravy nepřesného osobního údaje, který se týká příslušného subjektu údajů, nebo právo žádat o doplnění neúplných osobních údajů, které se subjektu údajů týkají)
 • právo na výmaz - tzv. právo být zapomenut (tj. právo žádat o výmaz osobních údajů, které se týkají příslušného subjektu údajů, pokud jsou údaje zpracovávány protiprávně, pokud již nejsou potřebné nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a neexistují převažující oprávněného důvody společnosti PRAMENÍ pro zpracování)
 • právo na omezení zpracování (tj. právo žádat, aby PRAMENÍ omezilo zpracování osobních údajů příslušného subjektu údajů pouze na jejich uložení, pokud zpracování je protiprávní, není již potřebné nebo pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování)
 • právo vznést námitku proti zpracování (tj. právo subjektu údajů vnést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování svých osobních údajů založenému na oprávněném zájmu, pokud PRAMENÍ neprokáže oprávněné důvody pro zpracování převažující nad zájmem subjektu údajů nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků)

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit prostřednictvím kontaktní údajů:

email: podpora@portalua.cz

Jelikož zpracování osobních údajů není zcela automatizované, nevzniká subjektům údajů právo na přenositelnost osobních údajů (tzv. právo na portabilitu).

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany PRAMENÍ je jakkoliv závadné, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (podrobnosti na www.uoou.cz).

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

 • Opalstack LLC. - hosting ( https://opalstack.com/privacy.htm )
 • Darujme.cz – správa dárcovské kampaně ( https://www.darujme.cz/podminky-uzivani/ )

 

Zásady použití souborů cookies

Webové stránky na doméně portalua.cz (dále jen „webové stránky“), jejichž provozovatelem je obecně prospěšná společnost PRAMENÍ o. p. s., IČO: 26704811, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 256 (dále jen „PRAMENÍ“), používají tzv. cookies. Při návštěvě webových stránek jsou ve vašem internetovém prohlížeči ukládány soubory cookies, které umožňují webovým stránkám zaznamenávat informace o vašem přístupu na webové stránky.

 

Jaké cookies používáme my?

Společnost PRAMENÍ používá na webových stránkách dva druhy cookies, a to cookies nezbytné (technické) a cookies analytické. Společnost PRAMENÍ na webových stránkách nepoužívá cookies marketingové, které slouží ke sledování chování návštěvníků webových stránek, za účelem zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran).

 

I. Nezbytné (technické) cookies

Tyto soubory cookies jsou pro provoz webových stránek nezbytné a není možné je vypnout. Bez použití těchto souborů by části webových stránek nemohly správně fungovat a obsah webových stránek by nebyl dostupný. Užívání nezbytných (technických) cookies proto nepodléhá souhlasu návštěvníků webových stránek.

Informace shromážděné prostřednictvím používání souborů cookies zpracováváme pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu jejich shromáždění, tedy v případě nezbytných (technických) cookies maximálně po dobu dvou let od poslední návštěvy webových stránek.

 

II. Analytické cookies

Tyto soubory cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek. Umožňují nám zejména zjistit počet návštěvníků webových stránek a sledovat jejich aktivitu na webových stránkách.

Informace shromažďované prostřednictvím analytických cookies využíváme pouze v anonymní podobě (jako agregované statistické údaje popisující celkové chování návštěvníků webových stránek).